Velkommen

Herning Vand A/S har beredskabsplan i fælleskab med andre vandværker, der er medlem af Herning Vandråd.

Vandværket har foreløbig kun punktet e-beredskab, men der kan kobles andre informationer på efter vandværkets ønske.

På http://herningvandraad.dk under beredskabsplan ses de fælles handlingsplaner for forskellige uheldssituationer.

Alarmeringstelefonliste for de offentlige myndigheder m.fl. er også fælles og kan også findes på ovennævnte hjemmeside.

Vandværkets interne alarmeringsliste findes under menupunktet ”beredskabsplan”.

Se hjemmeside for Herning Vand A/S.